İK Blogger Etiği ???


Bir grup ik bloggerı toplanıp uzun uğraşlar sonucu İK Blogger Etik Kodlarını belirlemişler 🙂 

İşte uymayı taahhüt ettiğimiz İk Blogger Etiği anahatlarıyla şu şekilde :

ORTAK ETİKLER
• Özgürlük: Düşünce, üslup ve içerik özgürlüğüne saygı duyarız.
• Dürüstlük: Alıntıları ve esinlenmeleri belirtiriz.
• Bağımsızlık: Blogger’lıktan çıkar gözetmeyiz.
• Nesnellik: Eleştirilerimizi/yorumlarımızı gerekçeli ve tarafsız yaparız.
• Saygı: Cinsiyet, yaş, etnik köken, din, mezhep gibi farklılıkları zenginlik olarak görür, değer veririz.
• Yenilikçilik: Yenilikleri; araştırır, öğrenir, geliştirir ve paylaşırız.

Emeği geçen meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. 😺